តើយើងជានរណា

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ

បុរី លីមឈាងហាក់ គឺជាក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩០ យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយក្នុងការផ្តល់នូវគេហដ្ឋានដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនិងរស់រវើកសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗសម្រាប់សកម្មភាពគម្រោងនៅទីក្រុងភ្នំពេញស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលមានតម្លៃ។ បុរី លីមឈាងហាក់ មានបទពិសោធន៍រីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់។ យើងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។

អ្វីដែលយើងធ្វើ

ជាអ្នកសាងសង់ លំនៅដ្នានសម្រាប់រស់នៅ…